Αρχική » Ευαγγέλου Παρασκευή

I.CO.D.ECON. 2020

Το τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών συμμετέχει ως συνδιοργανωτής στο Συνέδριο I.CO.D.ECON.2020

Ευαγγέλου Παρασκευή

Προτεινόμενος τίτλος διδακτορικής διατριβής

Πολιτιστική διπλωματία: Η Διοίκηση και διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού στο χώρο των Μουσείων ως κεντρικό στοιχείο ανάδειξης της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς (Συμβάσεις UNESCO).

Επιβλέπων καθηγητής

Μπρώνη Γεωργία, Επίκουρη Καθηγήτρια

Μέλη επιτροπής

Γρίβα Ελένη, Καθηγήτρια, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Καμαρούδης Σταύρος, Καθηγητής, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Σύμβουλος σπουδών

Βεβαιώσεις – Χρήσιμα έγγραφα

Πρόγραμμα μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου 2020-2021

Ενημέρωση πρωτοετών