Επαναληπτική Εξεταστική Περίοδος Σεπτεμβρίου ακαδ. έτους 2019-2020