Αρχική » Εργαστήριο Ευρωπαϊκού Επιχειρησιακού και Οικονομικού Δικαίου και Εφαρμογών Φορολογίας, Λογιστικής και Ελεγκτικής

I.CO.D.ECON. 2020

Το τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών συμμετέχει ως συνδιοργανωτής στο Συνέδριο I.CO.D.ECON.2020

Εργαστήριο Ευρωπαϊκού Επιχειρησιακού και Οικονομικού Δικαίου και Εφαρμογών Φορολογίας, Λογιστικής και Ελεγκτικής

Διευθυντής Εργαστηρίου: Βελέντζας Ιωάννης, Καθηγητής.

 

Φ.Ε.Κ. Ίδρυσης: Φ.Ε.Κ.