Διοικητικό Προσωπικό

Ε. Α. Ευαγγέλου

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2461068110

Ε-mail: iees@uowm.gr