Αρχική » Διοικητικό Προσωπικό

I.CO.D.ECON. 2020

Το τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών συμμετέχει ως συνδιοργανωτής στο Συνέδριο I.CO.D.ECON.2020

Διοικητικό Προσωπικό

Ε. Α. Ευαγγέλου

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2461068110

Ε-mail: iees@uowm.gr