Αρχική » Διοικητικό Προσωπικό

Πανελλήνιο συνέδριο: Δίκαιο, Οικονομία και Διεθνείς Σχέσεις

Διοικητικό Προσωπικό

Ε. Α. Ευαγγέλου

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2461068110

Ε-mail: iees@uowm.gr