Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό

Καθηγητές

  • Βελέντζας Ιωάννης :  ivelentzas@uowm.gr
  • Καρτάλης Νικόλαος : nkartalis@uowm.gr
  • Σίσκος Ευάγγελος : esiskos@uowm.gr
  • Χαριτούδη Γεωργία : gcharitoudi@uowm.gr
  • Μπρώνη Γεωργία : gbroni@uowm.gr