Αρχική » Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό

Πανελλήνιο συνέδριο: Δίκαιο, Οικονομία και Διεθνείς Σχέσεις

Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό

Καθηγητές

  • Βελέντζας Ιωάννης:  ivelentzas@uowm.gr
  • Καρτάλης Νικόλαος  : nkartalis@uowm.gr
  • Σίσκος Ευάγγελος : esiskos@uowm.gr

Επίκουροι Καθηγητές

  • Γκίνογλου Εμμανουήλ: egkinoglou@uowm.gr
  • Μπρώνη Γεωργία : gbroni@uowm.gr
  • Πάνου Γεώργιος : gpanou@uowm.gr