Αρχική » Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό

I.CO.D.ECON. 2020

Το τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών συμμετέχει ως συνδιοργανωτής στο Συνέδριο I.CO.D.ECON.2020

Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό

Καθηγητές

  • Βελέντζας Ιωάννης :  ivelentzas@uowm.gr
  • Καρτάλης Νικόλαος : nkartalis@uowm.gr
  • Σίσκος Ευάγγελος : esiskos@uowm.gr
  • Χαριτούδη Γεωργία : gcharitoudi@uowm.gr
  • Μπρώνη Γεωργία : gbroni@uowm.gr