Αρχική » Χασιώτη Μαρίνα

I.CO.D.ECON. 2020

Το τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών συμμετέχει ως συνδιοργανωτής στο Συνέδριο I.CO.D.ECON.2020

Χασιώτη Μαρίνα

Προτεινόμενος τίτλος διδακτορικής διατριβής

Χρήση στρατηγικών μάρκετινγκ και ψηφιακών τεχνολογιών στο σύγχρονο ανταγωνιστικό περιβάλλον της εκπαίδευσης ενηλίκων. Διερεύνηση θεμάτων ποιότητας και προοπτικές των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης

Επιβλέπων καθηγητής

Μπρώνη Γεωργία, Επίκουρη Καθηγήτρια

Μέλη επιτροπής

Γρίβα Ελένη, Καθηγήτρια, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Σερδάρης Παναγιώτης, Καθηγητής, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Σύμβουλος σπουδών

Βεβαιώσεις – Χρήσιμα έγγραφα

Πρόγραμμα μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου 2020-2021

Ενημέρωση πρωτοετών