Αρχική » Εξεταστική περίοδος χειμερινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2021-2022

Αρχείο κατηγορίας Εξεταστική περίοδος χειμερινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2021-2022

Πανελλήνιο συνέδριο: Δίκαιο, Οικονομία και Διεθνείς Σχέσεις

19/01/2022 Επανάληψη στο Ορθό – Πρόγραμμα Εξεταστικής Χειμερινού Εξαμήνου Ακαδ. Έτους 2021-2022

Στο σύνδεσμο που ακολουθεί μπορείτε να δείτε το πρόγραμμα εξετάσεων του τμήματος για την εξεταστική περίοδο του χειμερινού εξαμήνου του ακαδ. έτους 2021-2022.

Για την καλύτερη ενημέρωση σας, παρακαλείσθε να παρακολουθείτε την ιστοσελίδα του τμήματος.

(Υπάρχει αλλαγή στο μάθημα Αγγλική οικονομική και εμπορική ορολογία)

Σχετικά έγγραφα:

Πρόγραμμα Εξεταστικής Χειμερινού Ακαδ. Έτους 2021-2022

Οδηγίες προς τους φοιτητές σχετικά με τη διεξαγωγή εξεταστικής περιόδου χειμερινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2021-2022

1. Η εξεταστική περίοδος χειμερινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 πραγματοποιείται σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 119847/ΓΔ6/2021 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ τ.Β’ 4406/24-09-2021), τις υπ’ αριθμ. 2293/Ζ1/10-01-2022 και 4714/Ζ1/14-01-2022 εγκυκλίους του Υφυπουργού Παιδείας και τα ΦΕΚ με τα έκτακτα μέτρα.

2. Οι φοιτητές που θα συμμετάσχουν στις εξετάσεις (γραπτές ή προφορικές) χειμερινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 υποχρεούνται να υποβάλλουν δήλωση στην πλατφόρμα edupass (https://edupass.gov.gr), εάν δεν έχουν ήδη υποβάλει σχετική δήλωση κατά τη διάρκεια του χειμερινού εξαμήνου.

Σχετικά έγγραφα:

Οδηγίες_φοιτητές

 

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021-2022

Η Επιτροπή Υγειονομικής Κρίσης στην από 16-01-2022 συνεδρίαση της αποφάσισε το υγειονομικό πρωτόκολλο για τη διεξαγωγή εξεταστικής χειμερινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2021-2022, τα
οποία επικαιροποιήθηκαν στην υπ’ αριθμ. 154/17-01-2022 συνεδρίαση Συγκλήτου του
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

 

Σχετικά έγγραφα:

Υγειονομικό πρωτόκολλο