Αρχική » 7ο Εξάμηνο

I.CO.D.ECON. 2020

Το τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών συμμετέχει ως συνδιοργανωτής στο Συνέδριο I.CO.D.ECON.2020

7ο Εξάμηνο

  ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS
ΔΕΟΣ701 Παρευξείνιες και Διακασπιακές Οικονομικές και Ενεργειακές Σχέσεις 3 3 5
ΔΕΟΣ702 Ευρωπαϊκό Φορολογικό, Λογιστικό και Ελεγκτικό Δίκαιο 3 3 5
ΔΕΟΣ703 Συγχωνεύσεις – εξαγορές και ενοποίηση χρηματοοικονομικών καταστάσεων 3 3 5
ΔΕΟΣ704 Διεθνής Στρατηγική Χρηματοοικονομική Διοίκηση Επιχειρήσεων 3 3 5
ΔΕΟΣ705 Διεθνής Επιχειρηματική Δραστηριότητα 3 3 5

Υποχρεωτικό Επιλογής: Ένα από τα Δύο

ΔΕΟΣ706 Παγκόσμια προβλήματα, κλιματική αλλαγή και αειφόρος ανάπτυξη 3 3 5
ΔΕΟΣ707 Ευρωπαϊκή πολιτική ολοκλήρωση και πολιτικές αλληλεγγύης 3 3 5
      ΣΥΝΟΛΟ ECTS 30

Σύμβουλος σπουδών

Βεβαιώσεις – Χρήσιμα έγγραφα

Πρόγραμμα μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου 2020-2021

Ενημέρωση πρωτοετών