Αρχική » 6ο Εξάμηνο

I.CO.D.ECON. 2020

Το τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών συμμετέχει ως συνδιοργανωτής στο Συνέδριο I.CO.D.ECON.2020

6ο Εξάμηνο

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS
ΔΕΟΣ601 Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 3 3 5
ΔΕΟΣ602 Διεθνής Επιχειρηματική Δραστηριότητα 3 3 5
ΔΕΟΣ603 Ευρωπαϊκό Δίκαιο Κεφαλαιαγοράς (τράπεζες – ρυθμιζόμενες αγορές) 3 3 5
ΔΕΟΣ604 Εντοπισμός, διερεύνηση και αποφυγή οικονομικής απάτης 3 3 5

Υποχρεωτικό Επιλογής:

ΔΕΟΣ606 Αγγλική οικονομική, εμπορική και χρηματοοικονομική ορολογία 3 3 5
ΔΕΟΣ607 Χρηματοοικονομική Οικονομετρία 3 3 5
ΣΥΝΟΛΟ ECTS 30