Αρχική » 4ο Εξάμηνο

Πανελλήνιο συνέδριο: Δίκαιο, Οικονομία και Διεθνείς Σχέσεις

4ο Εξάμηνο

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS
ΔΕΟΣ401 Διοικητική Λογιστική 3 3 5
ΔΕΟΣ402 Στατιστική 3 3 5
ΔΕΟΣ403 Δίκαιο και Τεχνολογία στο Οικονομικό Περιβάλλον 3 3 5
ΔΕΟΣ404 Ελεγκτική και Εσωτερικός Έλεγχος Επιχειρήσεων 3 3 5
ΔΕΟΣ405 Οικονομική Διπλωματία και Εξωτερικές σχέσεις της ΕΕ 3 3 5
ΔΕΟΣ406 Επιχειρηματική Ηθική, Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και Ηγεσία 3 3 5
ΣΥΝΟΛΟ ECTS 30