Αρχική » 4ο Εξάμηνο

I.CO.D.ECON. 2020

Το τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών συμμετέχει ως συνδιοργανωτής στο Συνέδριο I.CO.D.ECON.2020

4ο Εξάμηνο

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS
ΔΕΟΣ401 Διοικητική Λογιστική 3 3 5
ΔΕΟΣ402 Στατιστική 3 3 5
ΔΕΟΣ403 Δίκαιο και Τεχνολογία στο οικονομικό περιβάλλον 3 3 5
ΔΕΟΣ404 Ελεγκτική και Εσωτερικός Έλεγχος Επιχειρήσεων 3 3 5
ΔΕΟΣ405 Οικονομική Διπλωματία και Εξωτερικές σχέσεις στην ΕΕ 3 3 5
ΔΕΟΣ406 Επιχειρηματική Ηθική, Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και Ηγεσία 3 3 5
ΣΥΝΟΛΟ ECTS 30