Αρχική » 3ο Εξάμηνο

Πανελλήνιο συνέδριο: Δίκαιο, Οικονομία και Διεθνείς Σχέσεις

3ο Εξάμηνο

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS
ΔΕΟΣ301 Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα 3 3 5
ΔΕΟΣ302 Μακρο-Oικονομική Ανάλυση 3 3 5
ΔΕΟΣ303 Δίκαιο και Οικονομία (Οικονομική Ανάλυση του Δικαίου) 3 3 5
ΔΕΟΣ304 Ευρωπαϊκή Οικονομική Ολοκλήρωση 3 3 5
ΔΕΟΣ307 Ενωσιακή και Ελληνική Ενεργειακή Πολιτική και Περιβάλλον (Ενέργεια – Ανανεώσιμες Πηγές) 3 3 5
ΔΕΟΣ306 Κυβερνητική Διοίκηση και Στρατηγική 3 3 5
ΣΥΝΟΛΟ ECTS 30