Αρχική » 2ο Εξάμηνο

Πανελλήνιο συνέδριο: Δίκαιο, Οικονομία και Διεθνείς Σχέσεις

2ο Εξάμηνο

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS
ΔΕΟΣ201 Χρηματοοικονομική Λογιστική 3 3 5
ΔΕΟΣ203 Θεωρία Διεθνών Σχέσεων και Παγκόσμιας Πολιτικής 3 3 5
ΔΕΟΣ204 Μεθεδομπορία 3 3 5
ΔΕΟΣ205
Δίκαιο Επιχειρήσεων
3 3 5
ΔΕΟΣ206 Επικοινωνία και Προπαγάνδα 3 3 5
ΔΕΟΣ208 Αγγλική Χρηματοοικονομική Ορολογία 3 3 5
ΣΥΝΟΛΟ ECTS 30