Αρχική » Ανακοινώσεις » Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Μεταπτυχιακών Σπουδών

Πανελλήνιο συνέδριο: Δίκαιο, Οικονομία και Διεθνείς Σχέσεις

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Μεταπτυχιακών Σπουδών

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) “Φορολογικό και Οικονομικό Δίκαιο των Επιχειρήσεων: Ενωσιακό και Ελληνικό Πλαίσιο” (Tax and Business Law: European and Greek framework ) καλεί τους/τις ενδιαφερομένους/ες να καταθέσουν αίτηση για την κάλυψη εβδομήντα (70) θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών.

Υποβολή αιτήσεων  έως 27/09/2022

στη διεύθυνση: mscforoslaw@gmail.com

Τηλ. επικοινωνίας  2461068113, 2461068110

Σχετικά έγγραφα: Μaster ΔΕΟΣ