Αρχική » Εξεταστική περίοδος χειμερινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 » ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021-2022

Πανελλήνιο συνέδριο: Δίκαιο, Οικονομία και Διεθνείς Σχέσεις

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021-2022

Η Επιτροπή Υγειονομικής Κρίσης στην από 16-01-2022 συνεδρίαση της αποφάσισε το υγειονομικό πρωτόκολλο για τη διεξαγωγή εξεταστικής χειμερινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2021-2022, τα
οποία επικαιροποιήθηκαν στην υπ’ αριθμ. 154/17-01-2022 συνεδρίαση Συγκλήτου του
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

 

Σχετικά έγγραφα:

Υγειονομικό πρωτόκολλο