Αρχική » Ανακοινώσεις » Κατατακτήριες εξετάσεις ακαδημαϊκού έτους 2021-2022

Πανελλήνιο συνέδριο: Δίκαιο, Οικονομία και Διεθνείς Σχέσεις

Κατατακτήριες εξετάσεις ακαδημαϊκού έτους 2021-2022

Κατατακτήριες εξετάσεις ακαδημαϊκού έτους 2021-2022

Το τμήμα Διεθνών Ευρωπαϊκών και Οικονομικών Σπουδών θα πραγματοποιήσει κατατακτήριες εξετάσεις για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.

Για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, οι κατατάξεις πτυχιούχων άλλων τμημάτων ή σχολών της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, θα πραγματοποιηθούν με γραπτές εξετάσεις (δια ζώσης).

Η ύλη των μαθημάτων έχει ανακοινωθεί.

Η ημερομηνία των εξετάσεων θα ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες.

Το ποσοστό επιτυχόντων ανέρχεται στο 12% των εισακτέων φοιτητών.

Η ημερομηνία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών είναι: 1 έως 15 Νοεμβρίου του 2021.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

  1. ΑΙΤΗΣΗ-ΓΙΑ-ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ
  2. Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας
  3. Αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών. Προκειμένου για πτυχιούχους εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ή από το όργανο που έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης του τίτλου σπουδών.
  4. Αναλυτική βαθμολογία του τίτλου σπουδών, με το οποίο αιτείται η κατάταξη του πτυχιούχου.

Οι αιτήσεις και τα συνημμένα δικαιολογητικά κατατίθενται στη Γραμματεία του Τμήματος ή αποστέλλονται ταχυδρομικά, ως τις 15-11-2021 (σφραγίδα ταχυδρομείου).

Η ταχυδρομική διεύθυνση αποστολής είναι:

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Σχολή Οικονομικών Επιστημών 

Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών

Κοίλα Κοζάνης, Τ.Κ. 50100

Από τη Γραμματεία