Αρχική » Ανακοινώσεις » Ανακοίνωση για τα μαθήματα Εισαγωγή στο Δίκαιο, Δίκαιο και Οικονομία, Ενωσιακό και Εμπορικό Δίκαιο

Πανελλήνιο συνέδριο: Δίκαιο, Οικονομία και Διεθνείς Σχέσεις

Ανακοίνωση για τα μαθήματα Εισαγωγή στο Δίκαιο, Δίκαιο και Οικονομία, Ενωσιακό και Εμπορικό Δίκαιο

Το μάθημα Εισαγωγή στο Δίκαιο θα γίνεται ως εξής:
Οι φοιτητές με ονοματεπώνυμο Α-Κ: Τετάρτη 12:00-13:00
Οι φοιτητές με ονοματεπώνυμο Λ-Ω: Τετάρτη 13:30-14:30

Το μάθημα Δίκαιο και Οικονομία θα γίνεται ως εξής:
Οι φοιτητές με ονοματεπώνυμο Α-Κ: Τετάρτη 15:00-16:00
Οι φοιτητές με ονοματεπώνυμο Λ-Ω: Τετάρτη 16:30-17:30

Το μάθημα Ενωσιακό και Εμπορικό Δίκαιο θα γίνεται ως εξής:
Οι φοιτητές με ονοματεπώνυμο Α-Κ: Πέμπτη 15:00-16:00
Οι φοιτητές με ονοματεπώνυμο Λ-Ω: Πέμπτη 16:30-17:30

 

Σχετικά έγγραφα:

Ανακοίνωση για τα Μαθήματα