Αρχική » Ανακοινώσεις » Δήλωση Μαθημάτων Χειμερινού Εξαμήνου Ακαδημαϊκού Έτους 2021-2022

Πανελλήνιο συνέδριο: Δίκαιο, Οικονομία και Διεθνείς Σχέσεις

Δήλωση Μαθημάτων Χειμερινού Εξαμήνου Ακαδημαϊκού Έτους 2021-2022

Ανακοινώνεται στους/στις φοιτητές/τριες του τμήματος ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ότι αρχίζει από την Πέμπτη 30/09/2021 και λήγει την Κυριακή, 31/10/2021 (ώρα 24:00 μμ), η περίοδος δηλώσεων μαθημάτων για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022.

Οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να εισέρχονται στην εφαρμογή, ακολουθώντας τον σύνδεσμο (link): https://students.uowm.gr/

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ !!!

1.Για τους πρωτοετείς φοιτητές/τριες (1ο εξάμηνο)

Η δήλωση για το 1ο εξάμηνο (και ΜΟΝΟ για το 1ο)  θα γίνει από τη γραμματεία. Στο 1ο εξάμηνο υπάρχουν 6 μαθήματα.

Από τα επόμενα εξάμηνα (2ο, 3ο 4ο κλπ) η δήλωση θα γίνεται από τους/τις φοιτητές/τριες με δική τους ευθύνη.

2.Για τους δευτεροετείς φοιτητές/τριες (3ο εξάμηνο)

Ο μέγιστος αριθμός δηλούμενων μαθημάτων είναι ν+3 (όπου ν=6, ο αριθμός μαθημάτων του τρέχοντος 3ου εξαμήνου).

Δηλαδή, ένας/μία φοιτητής/τρια που βρίσκεται τώρα στο 3ο εξάμηνο, δηλώνει τα έξι (6) μαθήματα του 3ου εξαμήνου συν (επιπλέον) έως τρία (3) μαθήματα από τα οφειλόμενα (αν υπάρχουν) του 1ου εξαμήνου

3.Για τους τριτοετείς φοιτητές/τριες (5ο εξάμηνο)

Ο μέγιστος αριθμός δηλούμενων μαθημάτων είναι ν+3 (όπου ν=6, ο αριθμός μαθημάτων του τρέχοντος 5ου εξαμήνου).

Δηλαδή, ένας/μία φοιτητής/τρια που βρίσκεται τώρα στο 5ο εξάμηνο, δηλώνει τα έξι (6) μαθήματα του 5ου εξαμήνου συν (επιπλέον) έως τρία (3) μαθήματα από τα οφειλόμενα (αν υπάρχουν) του 1ου και 3ου εξαμήνου.

Παρακαλούνται οι φοιτητές/τριες να παρακολουθούν ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ τις ανακοινώσεις του τμήματος (https://iees.uowm.gr)

Από τη γραμματεία