Αρχική » Ενημέρωση » Στρογγυλή Τράπεζα στην Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση Ευπαθών Ομάδων

Πανελλήνιο συνέδριο: Δίκαιο, Οικονομία και Διεθνείς Σχέσεις

Στρογγυλή Τράπεζα στην Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση Ευπαθών Ομάδων

Η Μονάδα Υποστήριξης Ευπαθών Ομάδων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας διοργανώνει τη Στρογγυλή Τράπεζα:
“Προσβασιμότητα στην Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση Φοιτητών και Φοιτητριών με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες ή/και Αναπηρία: Προκλήσεις, Εμπόδια και Καλές Πρακτικές”

Σχετικά έγγραφα:

ΔΤ_Στρογγυλή Τράπεζα_ΜΥΦΕΟ