Αρχική » Ανακοινώσεις » Βεβαιώσεις για τη συμμετοχή στις εξετάσεις των μαθημάτων για τους εργαζόμενους φοιτητές

Πανελλήνιο συνέδριο: Δίκαιο, Οικονομία και Διεθνείς Σχέσεις

Βεβαιώσεις για τη συμμετοχή στις εξετάσεις των μαθημάτων για τους εργαζόμενους φοιτητές

Οι φοιτητές-τριες που επιθυμούν να λάβουν βεβαίωση συμμετοχής στις εξετάσεις μαθημάτων του εαρινού ακαδημαϊκού εξαμήνου 2020-2021 που θα διενεργηθούν εξ αποστάσεως, κατεβάζουν την βεβαιωση  τη συμπληρώνουν,  την αποθηκεύουν και την αποστέλλουν στη γραμματεία για υπογραφή. Για κάθε μάθημα, χωριστά θα υποβάλλουν διαφορετική αίτηση. Θα την παραλάβουν σε μορφή pdf για εκτύπωση.

Στο e-mail θα πρέπει να αναφέρεται για ποιο μάθημα πρόκειται και σε ποιον καθηγητή απευθύνετε.

Από τη Γραμματεία.