Αρχική » Ανακοινώσεις » Διοργάνωση ομάδας λόγου από ΜΥΦΕΟ

Πανελλήνιο συνέδριο: Δίκαιο, Οικονομία και Διεθνείς Σχέσεις

Διοργάνωση ομάδας λόγου από ΜΥΦΕΟ

Στο πλαίσιο λειτουργίας της Δομής Ψυχολογικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΔΟ.ΨΥ.Σ.Υ.) της  Μονάδας Υποστήριξης Φοιτητών Ευπαθών Ομάδων (ΜΥΦΕΟ) του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (Π.Δ.Μ.), η οποία χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2014-2020, μέσω της Πράξης «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (MIS 5051039)» ανακοινώνουμε τη διοργάνωση μιας ομάδας λόγου με τίτλο: «Σωματική αποστασιοποίηση = Κοινωνική αποστασιοποίηση; Εσύ πώς το βιώνεις;» στην πόλη της Κοζάνης, η οποία θα πραγματοποιηθεί δύο φορές, μία πρώτη φορά την Πέμπτη 13 Μαΐου 2021 και ώρα 11πμ με 12:30μμ και μία δεύτερη την Τετάρτη 19 Μαΐου 2021 και ώρα 2μμ με 3:30μμ.