Αρχική » Ενημέρωση » Ώρες συνεργασίας Διδασκόντων

I.CO.D.ECON. 2020

Το τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών συμμετέχει ως συνδιοργανωτής στο Συνέδριο I.CO.D.ECON.2020

Ώρες συνεργασίας Διδασκόντων

Καρτάλης Νικόλαος, Καθηγητής, Τρίτη 10.00-11.00 (εικονική αίθουσα iees1)

Μπρώνη Γεωργία, Επίκουρη Καθηγήτρια: Παρασκευή 13.00-14.00 (εικονική αίθουσα iees1)

Αγγελίδης Δημήτριος : Πέμπτη 17.00-18.00 (εικονική αίθουσα iees2)

Χασάνης Βασίλειος : Παρασκευή 16.00-17.00 (εικονική αίθουσα iees1)