Αρχική » Ενημέρωση » Υποτροφίες Πολωνικής κυβέρνησης για ξένους φοιτητές; το ακαδ. έτος 2021-2022

I.CO.D.ECON. 2020

Το τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών συμμετέχει ως συνδιοργανωτής στο Συνέδριο I.CO.D.ECON.2020

Υποτροφίες Πολωνικής κυβέρνησης για ξένους φοιτητές; το ακαδ. έτος 2021-2022

Σας διαβιβάζουμε για ενημέρωση όλων των φοιτητών το υπ’ αριθμ. 19411/Ζ1/19-02-2021 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων που αφορά σε υποτροφίες της Πολωνικής κυβέρνησης για ξένους φοιτητές το ακαδ. έτος 2021-2022.

Σχετικά Αρχεία

Υποτροφίες Πολωνικής κυβέρνησης_2021-2022