ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ)

Λόγω τεχνικών προβλημάτων το μάθημα

ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ) 

θα ξεκινήσει στις 14:10