Τρόπος απόκτησης βεβαίωσης σπουδών

Ενημέρωση σχετικά με τον τρόπο απόκτησης βεβαίωσης σπουδών:

1ος τρόπος:

Οι φοιτητές-τριες μπορούν να κάνουν αίτηση για χορήγηση βεβαίωσης σπουδών μέσω της ηλεκτρονικής γραμματείας (https://students.uowm.gr/login.asp).

Η βεβαίωση σπουδών θα τους αποσταλεί στο ακαδημαϊκό τους e-mail (https://webmail.uowm.gr/)

 

2ος τρόπος:

Ο ενδιαφερόμενος ή η ενδιαφερόμενη αφού συμπληρώσει την αίτηση για βεβαίωση σπουδών, θα πρέπει να την επισυνάψει και να τη στείλει από το ακαδημαϊκό του/της e-mail (όχι από το προσωπικό)  στη γραμματεία του τμήματος (iees@uowm.gr).

Στο e-mail θα πρέπει να αναφέρονται το ονοματεπώνυμο καθώς και ο αριθμός μητρώου για τον έλεγχο της ταυτοπροσωπίας.

Η αίτηση θα πρέπει να είναι υπογεγραμμένη.

Αιτήσεις χωρίς τα παραπάνω απαραίτητα στοιχεία ή από λοιπούς ηλεκτρονικούς λογαριασμούς, δεν θα λαμβάνονται υπόψη από τη γραμματεία.