Αρχική » Ενημέρωση » Τρόπος απόκτησης βεβαίωσης σπουδών

I.CO.D.ECON. 2020

Το τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών συμμετέχει ως συνδιοργανωτής στο Συνέδριο I.CO.D.ECON.2020

Τρόπος απόκτησης βεβαίωσης σπουδών

Ενημέρωση σχετικά με τον τρόπο απόκτησης βεβαίωσης σπουδών:

 

Οι φοιτητές-τριες μπορούν να κάνουν αίτηση για χορήγηση βεβαίωσης σπουδών μέσω της ηλεκτρονικής γραμματείας (https://students.uowm.gr/login.asp).

Η βεβαίωση σπουδών θα τους αποσταλεί στο ακαδημαϊκό τους e-mail (https://webmail.uowm.gr/)