Τρόπος απόκτησης βεβαίωσης για στρατολογική χρήση

Ενημέρωση σχετικά με τον τρόπο απόκτησης βεβαίωσης για στρατολογική χρήση:

Ο ενδιαφερόμενος αφού συμπληρώσει την αίτηση για στρατολογική χρήση, θα πρέπει να την επισυνάψει και τη στείλει από το ακαδημαϊκό του e-mail (όχι από το προσωπικό)  στη γραμματεία του τμήματος (iees@uowm.gr).

Στο e-mail θα πρέπει να αναφέρονται το ονοματεπώνυμο καθώς και ο αριθμός μητρώου για τον έλεγχο της ταυτοπροσωπίας.

Η αίτηση θα πρέπει να είναι υπογεγραμμένη.

Αιτήσεις χωρίς τα παραπάνω απαραίτητα στοιχεία ή από λοιπούς ηλεκτρονικούς λογαριασμούς, δεν θα λαμβάνονται υπόψη από τη γραμματεία.

Σας συνιστούμε να κάνετε αίτηση για πιστοποιητικό σπουδών για στρατολογική χρήση, μετά την παρέλευση ενός μήνα, καθώς δεν έχει ολοκληρωθεί η καταχώρηση των απαραίτητων στοιχείων για την έκδοση του πιστοποιητικού.

Εάν για κάποιο λόγο είναι επείγουσα η προσκόμιση στη στρατολογία της σχετικής βεβαίωσης, σας παρακαλούμε ενημερώστε τη Γραμματεία.

Η αίτηση για στρατολογική χρήση δεν μπορεί να γίνει μέσω της ηλεκτρονικής γραμματείας.