Αρχική » Κατατακτήριες » Κατατακτήριες εξετάσεις ακαδημαϊκού έτους 2020-2021

Πανελλήνιο συνέδριο: Δίκαιο, Οικονομία και Διεθνείς Σχέσεις

Κατατακτήριες εξετάσεις ακαδημαϊκού έτους 2020-2021

Κατατακτήριες εξετάσεις ακαδημαϊκού έτους 2020-2021

Το τμήμα Διεθνών Ευρωπαϊκών και Οικονομικών Σπουδών θα πραγματοποιήσει κατατακτήριες εξετάσεις για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.

Για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, οι κατατάξεις πτυχιούχων άλλων τμημάτων ή σχολών της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, θα πραγματοποιηθούν με γραπτές εξετάσεις (δια ζώσης) . Η ημερομηνία των εξετάσεων θα ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες.

Ωστόσο, σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υπουργείου, εάν η περιοχή μας εξακολουθήσει να υπάγεται στο επίπεδο 4 δηλαδή σε πολύ υψηλό επιδημιολογικό επίπεδο, η διεξαγωγή των κατατακτήριων εξετάσεων θα αναβληθεί έως ότου αρθούν τα περιοριστικά μέτρα. 

Το ποσοστό επιτυχόντων ανέρχεται στο 12% των εισακτέων φοιτητών.

Η κατάταξη των επιτυχόντων θα γίνει στο πρώτο εξάμηνο σπουδών.

Η ημερομηνία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών είναι: 1 έως 15 Νοεμβρίου του 2020.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

  1. ΑΙΤΗΣΗ-ΓΙΑ-ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ
  2. Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας
  3. Αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών. Προκειμένου για πτυχιούχους εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ή από το όργανο που έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης του τίτλου σπουδών.
  4. Αναλυτική βαθμολογία του τίτλου σπουδών, με το οποίο αιτείται η κατάταξη του πτυχιούχου.

Οι αιτήσεις και τα συνημμένα δικαιολογητικά αποστέλλονται μόνο ταχυδρομικά στη Γραμματεία του Τμήματος, ως τις 15-11-2020 (σφραγίδα ταχυδρομείου).

Η ταχυδρομική διεύθυνση αποστολής είναι:

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Σχολή Οικονομικών Επιστημών 

Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών

Κοίλα Κοζάνης, Τ.Κ. 50100

Από τη Γραμματεία

Σχετικά Αρχεία

Οδηγίες διεξαγωγής κατατακτηρίων εξετάσεων 2020-2021