Αρχική » Ενημέρωση » Σύμβουλος Σπουδών

Πανελλήνιο συνέδριο: Δίκαιο, Οικονομία και Διεθνείς Σχέσεις

Σύμβουλος Σπουδών

Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος του τμήματος Καθηγητής κ. Σίσκος Ευάγγελος ορίζεται Σύμβουλος Σπουδών των φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος  2020-2021 σύμφωνα με την Αριθμ. 9η απόφαση της 21ης/29-09-2020 προσωρινής συνέλευσης του Τμήματος.

Η επικοινωνία μαζί του, για το χειμερινό εξάμηνο σπουδών 2020 μέσω Zoom, κάθε Τρίτη από 13.00 μ.μ. έως 14.00 μ.μ.

Το e-mail επικοινωνίας είναι: esiskos@uowm.gr

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους Συμβούλους Σπουδών μπορείτε να ακολουθήσετε τον παρακάτω σύνδεσμο: Σύμβουλος Σπουδών Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Βεβαιώσεις – Χρήσιμα έγγραφα