Σύμβουλος Σπουδών

Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος του τμήματος Καθηγητής κ. Σίσκος Ευάγγελος ορίζεται Σύμβουλος Σπουδών των φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος  2019-2020 σύμφωνα με την Αριθμ. 4η απόφαση της 2ης/13-02-2020 προσωρινής συνέλευσης του Τμήματος.

Η επικοινωνία μαζί του, για το εαρινό  εξάμηνο σπουδών 2020 μέσω ΖΟΟΜ,  κάθε Τρίτη από 11.00 π.μ. έως 12.00 π.μ.