Ενημέρωση σχετικά με τις βαθμολογίες

Σας ενημερώνουμε ότι στην ηλεκτρονική γραμματεία (https://students.uowm.gr/login.asp)

μπορείτε να ενημερωθείτε σχετικά με τις βαθμολογίες των μαθημάτων.

Για την εισαγωγή σας στην ηλεκτρονική γραμματεία χρησιμοποιείτε τον ιδρυματικό σας λογαριασμό.

Ηλεκτρονική Γραμματεία

Σας ενημερώνουμε ότι λειτουργεί η ηλεκτρονική γραμματεία (https://students.uowm.gr/login.asp)

μέσω της οποίας μπορείτε να παρακολουθείτε τη βαθμολογία σας καθώς και να αιτηθείτε ηλεκτρονικά βεβαιώσεις σπουδών.

Διευθύνσεις Υπηρεσιών για φοιτητές

Σας ανακοινώνουμε συνοπτικά τις διευθύνσεις των υπηρεσιών για φοιτητές

( https://noc.uowm.gr/www/services/ ) 

·         Δήλωση μαθημάτων – έλεγχος βαθμολογίας https://students.uowm.gr/

·         Παρακολούθηση ύλης μαθημάτων https://eclass.uowm.gr/ (σύνδεση μέσω κεντρικής Πιστοποίησης (sso) αφού      πρώτα γίνει εγγραφή από τον φοιτητή)

·         Αίτηση για έκδοση ακαδημαϊκής ταυτότητας https://academicid.minedu.gov.gr/

·         Ηλεκτρονική αλληλογραφία https://webmail.uowm.gr/students

·         Δήλωση τα συγγραμμάτων http://eudoxus.gr/

·         Επαναφορά κωδικού πρόσβασης https://mypassword.uowm.gr/

·         VPN (https://noc.uowm.gr/www/services/vpn)

·         WiFi (https://noc.uowm.gr/www/services/wifi)