Ύλη εξετάσεων στο Μάθημα Παγκόσμια και Ευρωπαϊκή Οικονομία

Η  ύλη εξέτασης στο μάθημα Παγκόσμια και Ευρωπαϊκή Οικονιμία

 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

 

Έκδοση: 1η έκδ./2017 Συγγραφέας: Ευάγγελος Π. Σίσκος

ISBN: 978-960-16-7707-1

Τύπος: Σύγγραμμα Διαθέτης (Εκδότης):  Σ. ΠΑΤΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΕΜΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Σελίδες:   21-116 & 119- 172  & 305 -345.

 

Ε.Σίσκος