Αρχική » Προκήρυξη διδακτορικών σπουδών » Ύλη εξετάσεων στο Μάθημα Παγκόσμια και Ευρωπαϊκή Οικονομία

I.CO.D.ECON. 2020

Το τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών συμμετέχει ως συνδιοργανωτής στο Συνέδριο I.CO.D.ECON.2020

Ύλη εξετάσεων στο Μάθημα Παγκόσμια και Ευρωπαϊκή Οικονομία

Η  ύλη εξέτασης στο μάθημα Παγκόσμια και Ευρωπαϊκή Οικονιμία

 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

 

Έκδοση: 1η έκδ./2017 Συγγραφέας: Ευάγγελος Π. Σίσκος

ISBN: 978-960-16-7707-1

Τύπος: Σύγγραμμα Διαθέτης (Εκδότης):  Σ. ΠΑΤΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΕΜΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Σελίδες:   21-116 & 119- 172  & 305 -345.

 

Ε.Σίσκος