ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ

Με το αριθμ. 262/2020 πρωτοκόλου η τριμελή επιτροπή αξιολόγησης των κατατακτηρίων εξετάσεων, ανακοινώνει ότι οι κάτωθι υποψήφιοι με α/α και αριθμό πρωτοκόλλου αίτησης,  γίνονται δεκτοί στο τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών:

1 /116/4-11-19
2 /118/6-11-19
3 /119/6-11-19
6 /124/6-11-19
7 /125/7-11-19
8 /126/7-11-19
9 /133/11-11-19
10 / 136/12-11-19
11  /137/13-11-19
15  /147/15-11-19
16 /144/14-11-19
17 /145/14-11-19
18 /146/14-11-19
20 /151/15-11-19
21 /146/15-11-19
22 /152/15-11-19
25 /158/15-11-19
26 /161/18-11-19
27 /163/19-11-19
30 /166/19-11-19

Οι επιτυχόντες, μπορούν να καταθέσουν τις αιτήσεις εγγραφής και τα δικαιολογητικά στην γραμματεία του τμήματος από την Τρίτη 7-1-2020 μέχρι και την Τετάρτη 15-1-2020 και ώρες 11-13.

Τα έντυπα – δικαιολογητικά είναι :

  1. Αίτηση ΑΙΤΗΣΗ-εγγραφής -μετά-ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ
  2. Υπεύθυνη Δήλωση υπεύθυνη δήλωση
  3. Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης προσωπικών Δεδομένων έντυπο_υπευθυνης_δήλωσης_προσωπικά_δεδομένα
  4. Φωτοτυπία Ταυτότητας
  5. Φωτογραφία τύπου Ταυτότητας

Καλές σπουδές