– Σχετικά με την απόκτηση ιδρυματικού λογαριασμού των πρωτοετών φοιτητών

Ενημερώνουμε ότι, οι πρωτοετείς φοιτητές όλων των Τμημάτων των Σχολών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας θα έχουν τη δυνατότητα απόκτησης ιδρυματικού λογαριασμού (username-password) μετά την οριστική λήξη των εγγραφών και συγκεκριμένα από τις 7 Οκτωβρίου και μετά κάνοντας είσοδο στη διεύθυνση uregister.uowm.gr.

Ο ιδρυματικός λογαριασμός των φοιτητών απαιτείται για όλες τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου και ειδικότερα:

α) για την είσοδο στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Ιδρύματος προκειμένου να υποβάλουν αίτηση χορήγησης δωρεάν σίτισης

β) για την αίτηση λήψης της ακαδημαϊκής τους ταυτότητας (πάσο)

Για τη διαδικασία ενεργοποίησης του ιδρυματικού λογαριασμού τους θα σταλούν εκ νέου οδηγίες, οι οποίες θα αναρτηθούν στις Ανακοινώσεις του διαδικτυακού τόπου του Πανεπιστημίου και στις επιμέρους ιστοσελίδες των Τμημάτων.

– Ανακοίνωση παράτασης προθεσμίας υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων και δικαιολογητικών για τη δωρεάν σίτιση των πρωτοετών φοιτητών

Παρατείνεται μέχρι και την Κυριακή 13 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 24:00 η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για τη δωρεάν σίτιση των πρωτοετών φοιτητών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

Σχετικά με τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών μπορείτε να ανατρέξετε στην από 19/09/2019 αναρτηθείσα ανακοίνωση στο κεντρικό site Ιδρύματος καθώς και στη σελίδα Φοιτητική Μέριμνα-Σίτιση.

 

– Εγγραφές Πρωτοετών 2019-2020

Σας ενημερώνουμε ότι οι εγγραφές των πρωτοετών γίνονται αποκλειστικά και μόνο από το site https://eregister.it.minedu.gov.gr του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων από τις 18 Σεπτεμβρίου έως και τις 27 Σεπτεμβρίου 2019. Μετά την οριστικοποίηση της ηλεκτρονικής εγγραφής και για την ολοκλήρωση της εγγραφής τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο από 18-9-2019 Δελτίο Τύπου του Υπουργείου, οι πρωτοετείς φοιτητές 2019-20, θα πρέπει να προσκομίσουν ή να αποστείλουν στη Γραμματεία Τμήματος, έως την Παρασκευή 04 Οκτωβρίου, τα παρακάτω:

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

  1. Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη η αίτηση ηλεκτρονικής εγγραφήςπου υποβάλατε μέσω της εφαρμογής του Υπουργείου Παιδείας,
  2. Φωτοτυπία ταυτότητας(όχι επικυρωμένη),
  3. Φωτογραφία  (1 ) πρόσφατη.
  4. Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία αναγράφεται ότι ο φοιτητής εξουσιοδοτεί τη Γραμματεία για τη διαχείριση των προσωπικών του δεδομένων (η συγκεκριμένη Υπεύθυνη Δήλωση προκύπτει από το νέο νόμο περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων και είναι απαραίτητο να συμπληρωθεί και να κατατεθεί στη Γραμματείαγια τη διευκόλυνση του φοιτητή στις συναλλαγές του με τη Γραμματεία.

          Επισυνάπτεται πρότυπο Υπεύθυνης Δήλωσης Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης

  1. Για άρρενες μόνο, πιστοποιητικό γέννησης ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης

Πλήρες κείμενο ανακοίνωσης (σύνδεσμος)

– Έναρξη Χειμερινού Εξαμήνου

Σας ενημερώνουμε ότι το Χειμερινό Εξάμηνο ακαδ. έτους 2019-2020 (έναρξη μαθημάτων) θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 7 Οκτωβρίου 2019. 

Το πρόγραμμα θα ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες.

– Ανακοίνωση για τη δωρεάν σίτιση των πρωτοετών φοιτητών

Για να δείτε την ανακοίνωση του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας σχετικά με την υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών για διαμονή στις φοιτητικές εστίες  πατήστε εδώ

– Ανακοίνωση για στέγαση των πρωτοετών φοιτητών

Για να δείτε την ανακοίνωση του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας σχετικά με την υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών για διαμονή στις φοιτητικές εστίες  πατήστε εδώ