Αρχική » 1ο Εξάμηνο

I.CO.D.ECON. 2020

Το τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών συμμετέχει ως συνδιοργανωτής στο Συνέδριο I.CO.D.ECON.2020

1ο Εξάμηνο

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS
ΔΕΟΣ101 Μικροοικονομική Ανάλυση 3 3 5
ΔΕΟΣ102 Γενικές Αρχές Λογιστικής 3 3 5
ΔΕΟΣ103 Παγκόσμια και Ευρωπαϊκή Οικονομία 3 3 5
ΔΕΟΣ104 Εισαγωγή στο Δίκαιο 3 3 5
ΔΕΟΣ105 Μεθοδολογία συγγραφής επιστημονικής εργασίας 3 3 5
ΔΕΟΣ106 Εισαγωγή στην Πληροφορική 3 3 5
 ΣΥΝΟΛΟ ECTS           30